Fröken Fiona


Det jag vill berätta inträffade när jag var ung. Det var faktiskt redan så tidigt som 1932. På den tiden detta utspelade sig, så var våra läroanstalter inte någon uppsamlingsplats för ligister. Detta var en tid då man hade respekt för sin lärare. Jag var fjorton år, och när man var fjorton år på den tiden, så var man ödmjuk och artig. Min lärarinna hette Fiona, och var en mycket sträng men proper kvinna. Hon var i medelåldern och såg mycket bra ut. Jag var mycket förtjust i min lärarinna, och då menar jag på alla sätt. Hon var som [Läs mer …]